Znajdź produkt:

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Nabywca może żądać naprawy albo wymiany na nowy. Nabywca traci uprawnienie do reklamacji, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem na adres mailowy sklepu: firma@jaga-dom.eu

JAGA-DOM może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zwroty

Każdy typ i wymiar rolet, żaluzji, moskitier oraz zasłon jest traktowany jako towar wykonany na zamówienie Klienta, czyli wyprodukowany według zindywidualizowanych jego potrzeb i nie podlega zwrotowi.

„Art.  38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”